Faglig leder - forbilde og venn

Faglig leder - forbilde og venn

STYRELEDERS REFLEKSJONER OM ROLLEN SOM OPPLÆRINGSANSVARLIG

Læremester det er du jo per definisjon. Det er rollen din og den håper jeg at du tar på alvor. Men det er ingen enkel rolle selv om du har de nødvendige fagkunnskapene. De skal formidles også. Det er her pedagogikken kommer inn. Mange dyktige fagfolk er ikke dyktige pedagoger og omvendt.

Derfor hjelper det godt på om du er et bra forbilde for lærlingen. Jeg tror de fleste av oss som har levd noen år, når vi tenker tilbake, husker ansikter som har betydd mye for oss i vår egen utvikling. Skoler og læreinstitusjoner i seg selv husker vi ikke så godt. Men et eller annet ansikt fra lærerstaben dukker muligens opp.

Det er viktig å lære seg å slutte å være far og begynne å være venn sa min store helt og mentor, Lars, til meg en gang når mine barn nærmet seg voksen alder. Unge voksne vel å merke, men voksne. Voksne nok til å ta egne valg med hensyn til utdannelse og arbeid. Klarer vi ikke den omstillingen sa Lars, kommer de ikke hjem og hilser på oss. Mine kommer og hilser på den dag i dag og de inviterer med på ferie. Så da har jeg vel ikke lykkes så aller verst. Å være venn betyr at du er en som de kan komme til å be om råd, uten å bli betraktet som analfabeter. Det er viktig å ha noen venner på arbeidsplassen.

Å være leder er å skape vinnere
Mange norske bedrifter er langt framme på teknisk og faglig kompetanse, mens personalspørsmålene håndteres på en ganske antikvert måte. Toppledelsen utøver tenkearbeidet og mellomledelsen utarbeider operative planer for å sette tankene ut i livet, mens «bakkemannskapet» skal utføre jobben. På nederste trinn står lærlingene. Dette er en ledermodell som passet bedre i Detroit på 1950 tallet enn i Norge i 2017. Dette er et prinsipp som skaper behov for kunstige motivasjonstiltak.

Egen lederadferd
Dersom du som leder er den som står for tenkingen, mens medarbeiderne fungerer som bakkemannskap, da kan du glemme motivasjonspåfunnene. Gå heller inn å se på hvordan planleggingen og styringen foregår i din bedrift. Se på din egen lederatferd, hva slags symbol er du for dine medarbeidere? Er du et symbol på kreativitet og fornyelse eller er du et symbol på maktkonsentrasjon og kjedelig byråkrati. Kanskje er det ikke nødvendig å motivere medarbeiderne, bare å la være å demotivere dem?

Den engelske forfatteren John Ruskin sa midt på 1800-tallet: «For å være tilfreds i sitt arbeid, er det tre ting som er påkrevet.»

Man må:
1. Være egnet for oppgaven
2. Ikke arbeide urimelig mye
3. Ha en følelse av å lykkes.

Disse «motivasjonsteoriene» som er langt over 100 år gamle, opplever jeg som fullt gangbare også i dag. Dersom disse tre forholdene er i orden – da er medarbeideren motivert for sitt arbeid.

Følelsen av å lykkes
Noe av det mest betydningsfulle en leder kan gjøre for sine medarbeideres motivasjon, er å la de føle at de lykkes. Det er å skape vinnere! Å være vinner er ikke å lykkes på andres bekostning. Det er å nå de mål man selv har satt seg. Det er en logisk umulighet å lykkes uten at man har satt seg et mål. Starten på å skape vinnere i din organisasjon er å sette opp konkrete og realistiske mål for medarbeiderne. Og belønne dem som når målet, ikke bare den ene som setter rekorden hver gang. Dersom det å lykkes er å slå andres prestasjoner da er det mange som må bytte arbeidssted for å bli en vinner. Det finnes alltid en, eller et fåtall, som ligger langt foran de andre hva resultater og utvikling angår. Dersom vi ber våre øvrige ansatte om å sammenligne seg med disse, vil de alltid fremstå som tapere. Ihvertfall i sine egne øyne.

Plass for livsglede
Glemmer vi å organisere for mennesker i våre bedrifter? Vi trenger å skape miljøer hvor det er takhøyde nok til å gi plass for livsglede. Hvor flest mulig opplever seg selv som vinnere, og hvor alle som når sine mål får ta del i belønningen, ikke bare en eksklusiv elitegruppe som alltid har gode resultater.

Regelverk og instrukser er døde systemer. Målet med dem er å skape ro og orden med så enkle midler som mulig. Men fungerer det slik? Kanskje det er grunn til å se på hvilke aktiviteter man investerer sin tid i. En leveregel som jeg anbefaler er at man bruker sin tid på slike aktiviteter som gir fremragende resultat ved en fremragende innsats. Det handler om deltagelse i det daglige arbeidet. Det er vanskelig å se at kontroll og administrasjon kan skape fremragende resultater.  Lykke til!

 

Arne Halvorsen
Styreleder