Østfoldmesterskap for skoleelever

Østfoldmesterskap for skoleelever

Den 14. mars ble det avholdt Østfoldmesterskap for kokk- og servitørelever. Glemmen Videregående Skole var arrangør. De videregående skolene i Østfold har i forkant gjennomført uttakskonkurranser, hvor vinnerne fra hver skole deltar i Østfoldmesterskapet. Ni dyktige elever, fordelt på tre servitørelever og seks kokkeelever konkurrerte om plass i Norgesmesterskapet. Skole-NM skal avholdes for første gang den 26. og 27. april i Trondheim.


Dommere fra lærebedrifter
Slike mesterskap er motiverende for elevene og fører til økt fokus på fag og praktisk arbeid. Det bidrar også til å knytte relasjoner mellom skole og næringsliv. Magne Flesjø i Lærlingekompaniet Øst stilte som kokkedommer sammen med Sebastian Engh fra Restaurant Curtisen. Christian Unterweger fra Restaurant Fabel var servitørdommer. Både Sebastian og Christian har erfaring som sensorer i prøvenemnda for lærlinger.

 

 

Sebastian Engh, Christian Unterweger og Magne Flesjø.

 

 

 

 

Konkurranseoppgavene var like de som skal brukes i NM i Trondheim. Kokkeelevene skulle planlegge, sette meny og tilberede en to retters middag. Servitørelevene ble vurdert i gjestekontakt, service, flambering og transjering.

Foto: Marte Berger Beck
Foto: Marte Berger Beck
Foto: Marte Berger Beck

Høyt nivå
Dommerne var veldig imponert over deltagernes nivå og planleggingen de hadde gjort i forkant. De virket godt forberedt og viste faglig forståelse. Det ble servert mat med høy kvalitet, og servicen var upåklagelig. Det var mange spente og stolte lærere blant gjestene som så sine elever i en mer profesjonell setting.

Årets østfoldmestere er servitørelev Ada-Marie Treidene ved Kirkeparken videregående Skole i Moss og Jens Didrik Ask Kleven ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. De skal representere Østfold i Skole-NM i april. Vi ønsker lykke til!

Vinnerne med sine lærere. Fra venstre: Merete Thoresen, Ada, Jens Didrik, Renate Johannessen og Britt Johansen

Les mer om Skole-NM