Om oss

VÅR VISJON

Trygghet og engasjement i opplæringsarbeidet
Vi skal være en solid støttepartner i læretiden. Med stort hjerte i vårt arbeid skaper vi trygghet og engasjement for våre lærlinger og bedrifter.

Verdier

Kompetanse

vi skal være eksperter på fagopplæring og oppdaterte på bransjens behov. Vi er opptatt av å tilby moderne digitale løsninger for å kvalitetssikre og effektivisere opplæringsarbeidet.

Engasjement

vi er brennende opptatt av arbeidet vi gjør. Vi er der når du trenger oss, og sammen kan vi løse det umulige.

Tilpasning

hver bedrift og lærling er unik, og fortjener å bli behandlet deretter. Vi skal se den enkelte og hjelpe bedriftene med å jobbe ut i fra sitt og lærlingens utgangspunkt.

Det viktigste vi gjør er å skape trygghet hos våre medlemsbedrifter og lærlinger. En trygghet som skapes ved gjensidig tillit, tydelig kommunikasjon og felles mål. Våre medlemsbedrifter er trygge på at vi har kompetanse til å veilede de i opplæringsarbeidet.

Vårt arbeid

Rekruttering

Rett lærling til rett bedrift. Lærlingekompaniet Øst er tilstede på viktige arenaer, og gjør medlemsbedriftene synlige og attraktive som lærebedrifter. Vi bistår med organisering av utplassering og i rekrutteringsprosessen. I et langsiktig perspektiv arbeider vi også for rekruttering til bransjens studieretninger.

Organisering

God opplæring forutsetter grundig tolkning av læreplanen. Våre digitale plattformer er tilpasset læreplanen og fagprøvens innhold. Dette bidrar til at bedriftene lettere kan implementere opplæringen i hverdagen. Med god kunnskap om fagopplæring tar vi alt administrativt arbeid i læreforholdet.

Veiledning

Lærlingekompaniet Øst sørger for at arbeidet er i henhold til Opplæringsloven og krav til fagopplæring. Vi er et serviceorgan som skal gi tilpasset veiledning og komme med gode løsninger. I fellesskap skal vi ha oversikt over opplæringens ståsted og sette mål for veien videre. Vi bistår i personalsaker ved behov.

I samarbeid med medlemsbedriftene skaper vi ambassadører, yrkesstolthet og arbeidsglede.
Velkommen med på laget.

Samarbeid

«Å være lærebedrift er å jobbe med innovasjon og utvikling. Utvikle unge, sultne medarbeidere til et yrke i en bransje vi kan være stolte av. Vi har behov for en god partner i dette arbeidet. Samarbeidet med Lærlingekompaniet Øst er dynamisk, og styrker både lærlingen og oss som bedrift. Vi ser på de som en meget profesjonell aktør.»

– Laila Aarstrand, Hotelldirektør.

«Det å ha lærling gjør min hverdag litt lettere. Jeg får personer som virkelig vil stå på, og jeg kan være med å forme de til fantastiske medarbeidere. Veldig god oppfølging gjør at jeg garantert vet at lærlingene får den hjelpen de trenger, og at vi jobber målrettet mot et samlet mål. Verktøyene er enkle å bruke og man kan se at lærlingene lærer av de.»

– Tommy Lie, Varehussjef Sarpsborg.

«Fantastisk oppfølging av våre lærlinger, vi er takknemlige for et enestående samarbeid mellom Lærlingekompaniet Øst og Curtisen. Dette er meget viktig for rekruttering og dette her trenger vi.»

– Sebastian Engh, Daglig leder og kjøkkensjef.

«Å være lærebedrift er å jobbe med innovasjon og utvikling. Utvikle unge, sultne medarbeidere til et yrke i en bransje vi kan være stolte av. Vi har behov for en god partner i dette arbeidet. Samarbeidet med Lærlingekompaniet Øst er dynamisk, og styrker både lærlingen og oss som bedrift. Vi ser på de som en meget profesjonell aktør.»

– Laila Aarstrand, Hotelldirektør.

«Det å ha lærling gjør min hverdag litt lettere. Jeg får personer som virkelig vil stå på, og jeg kan være med å forme de til fantastiske medarbeidere. Veldig god oppfølging gjør at jeg garantert vet at lærlingene får den hjelpen de trenger, og at vi jobber målrettet mot et samlet mål. Verktøyene er enkle å bruke og man kan se at lærlingene lærer av de.»

– Tommy Lie, Varehussjef Sarpsborg.

«Fantastisk oppfølging av våre lærlinger, vi er takknemlige for et enestående samarbeid mellom Lærlingekompaniet Øst og Curtisen. Dette er meget viktig for rekruttering og dette her trenger vi.»

– Sebastian Engh, Daglig leder og kjøkkensjef.