Et år med covid-19

Det er mange bransjer som er hardt rammet for tiden, og for oss som jobber med restaurant og matfag er det ingen tvil om at dette også har påvirket lærlingene i denne bransjen.

Spesielt  restaurant- og matfagbedrifter er under stort press om dagen, dette påvirker også lærlingene. De fleste lærlingene i kokkefag, servitørfag og resepsjonsfag har vært i mindre perioder helt eller delvis permittert mellom mars 2020 og frem til nå. Dette er ikke heldig for opplæringen, men vi skal gjøre vårt for å demme opp for tapt arbeidserfaring.

 

Læretiden blir i utgangspunktet ikke utvidet. Dette på bakgrunn av lærlingens aktivitetsplikt under permitteringen og Lærlingekompaniet Østs kursvirksomhet. Det er avsatt ekstra midler for kursaktivitet frem mot sommeren, men slik dagens situasjon er kan vi ikke samles fysisk. Det blir av den grunn forhøyet frekvens de siste månedene før juli, og da spesielt rettet mot 2. års lærlingene. Det vil også være aktuelt med flere gjennomføringer av testfagprøver. I noen fag gjennomfører vi kurs over digitale flater. Fag- og svenneprøver blir gjennomført som normalt, men alle fagprøver for kokker blir gjennomført fra august og utover høsten. Her vil det gis informasjon til den enkelte.

 

Positive søkertall

Tross utfordrende tider finnes det også lysglimt. Søkertallene inn til restaurant og matfagskolene har for første gang på flere år steget. Dette er særdeles gode nyheter, da bransjen vil ha et veldig stort behov for fagfolk i fremtiden. Vi er glad for at rekrutteringstiltak hjelper, det er mange som jobber med dette: Opplæringskontor, bedriftene, de videregående skolene, Norske Kokkers Landsforening med flere.

 

Vi på Lærlingekompaniet Øst er på jobb, men benytter muligheten til hjemmekontor og har de fleste møtene våre digitalt. Vi jobber nå spesielt mye med alternativ opplæring til permitterte lærlinger og elever som søker læreplass fra sommeren av. Så håper vi på en flott sommer med et mer åpent samfunn og mer aktivitet!