Faglig leder kurs

Gratis nettbasert kurs for deg som er faglig leder

Faglig leder kurs – i samarbeid med Høgskolen i Innlandet 

Er du faglig leder? GRATULERER, det er noe du skal være stolt av! Du er godkjent av fylkeskommunen for å gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen i ditt fag. 

Vi har gleden av å tilby deg et gratis nettbasert kurs. Dette gjør vi for at du skal føle deg trygg i rollen du har, eller nylig har påtatt deg. Sammen skal vi klare å føre lærling fram til målet om fagbrev eller svennebrev. 

Kurset er lagt opp til at du kan chatte med andre underveis. Noe av det som gjennomgås er:  

  • Mottak av lærling 

  • Rettigheter og plikter i læreforholdet 

  • Samarbeid og overgang skole/arbeidsliv 

  • Læreplanverket 

  • Kommunikasjon og veiledning 

  • Underveisvurdering 

  • Fag- og svenneprøven 

Allerede nå, men enda mer etter kurset, er vi sikre på at du vil føle yrkesstolthet og kjenne deg tryggere i rollen som faglig leder. Takk for ditt bidrag til å utdanne flere kvalifiserte fagarbeidere. 

Er du ny i rollen som faglig leder eller instruktør, eller det er lenge siden sist kurs?

Meld deg på til linnkri@servicefag.no eller på mob: 950 18 982 innen 19. juni.