Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen?

Finne lærling/læreplass

Lærebedrifter, elever, lærere og foreldre har mange spørsmål i disse tider. Her er en oppsummering av hvordan vi jobber for at så mange som mulig skal få seg læreplass og lærling.
Prosessen:
  1. Elev søker sin interesse for å bli lærling inn til Viken Fylkeskommune. Frist er 1. mars. Dette er mer en registrering enn direkte søknad, så det er viktig å søke til opplæringskontor/bedrift også.

  2. Elev søker til Lærlingekompaniet Øst (LKØ) på matfag.no eller servicefag.no. Her står det hvilke bedrifter vi samarbeider med og ledige læreplasser. Vi tar imot søkere hele året.

  3. LKØ sender søknader, CV og karakterer videre til aktuelle bedrifter.

  4. Lærebedrift tar direkte kontakt med søkere og ber de komme inn på et samtale og/eller prøvejobbing.

  5. Ved enighet om læreplass meldes dette inn til LKØ. Vi ordner det formelle.

Hvor er læreplassene?

Lærlingekompaniet Øst jobber med bedrifter i Østfold- og Follo innenfor utdanningsretningene restaurant- og matfag og service- og samferdsel.

Sjekk ledige læreplasser her. Det kan også være bedrifter som ikke har meldt inn ledig læreplass enda, så det er viktig å følge med på siden. Kontakt oss, så hjelper vi til med å formidle søknaden videre.

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du har registrert deg på VIGO innen 1. mars. Til LKØ kan du søke året rundt. Her kan du registrere deg som søker.

Jeg ønsker meg lærling? Hvordan?

Som bedrift er det viktig at du melder inn ønske om lærling her eller direkte til oss. Vi vil jobbe for å finne rett lærling til dere. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

Funnet lærling/læreplass, hva nå?

Meld fra til oss snarest. LKØ vil kontrollere med både elev og læreplass om at det er inngått en avtale. Vi vil også bestille lærekontrakt. Lærekontrakten signeres digitalt når skolen er formelt ferdig, altså tidligst 1. juli.

Både elev og bedrift bør være tidlig ute for å legge til rette for et godt samarbeid og en god læretid. Lykke til!