Koronavirus og lærlinger

Hvilke følger får dette?

Publisert 12. mars

Sist oppdatert 20. mars

Informasjon vedørende koronavirus

Som følge av koronaviruset og fare for smittespredning velger vi å avlyse alle lærlingesamtaler i bedrift, og kurs for lærlinger inntil videre. Lærlingesamtalene vil bli gjennomført per telefon, teams eller utsatt.

Permittering?

Mange bedrifter har mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt "over natten". Det kan derfor være at ansatte og lærlinger må permitteres. Permittering er en midlertidig ordning som fritar lærlingen fra arbeidsplikten, og arbeidstaker for lønnsplikten. Man kan permitteres helt eller delvis. Les mer om permittering på NAVs sider her:

Video om permittering Det er viktig at lærlingen registrerer seg på NAV raskest mulig når de har fått en permitteringsvarsel. Arbeidsgiver hjelper til med dette.

Er du permittert, eller må permittere lærlinger? Gi oss beskjed så vi får registrert og følgt det opp videre.

Læretiden

Læretiden kan utvides grunnet permitteringen. Det vil avhenge av permitteringens lengde, hvor langt lærlingen har kommet i opplæringsplanen og lærlingens fagkompetanse. Lærebedriften har ikke plikt til å forlenge lærekontrakten din. Lærlingen har allikevel en lovfestet rett til å fullføre utdannelsen sin. Dette vil i så fall Lærlingekompaniet Øst og fylkeskommunen hjelpe til med.

Fag-, svenne- og kompetanseprøve

Mange lærlinger og lærekandidater har planlagte prøver i mai og juni. Disse er per nå avlyst og vil sannsynligvis utsettes til etter sommerferien. Les mer her fra Viken Fylkeskommune: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/larlinger-og-larekandidater/

Vårt håp er at fortsatt alle får tatt prøven sin etter planen, men det avhenger av at situasjonen har normalisert seg.

Hva nå?

Det oppfordres sterkt til at lærlingen jobber med kompetanseboka og annen teori i permitteringstiden. Lærlingekompaniet Øst vil dele ut mappeoppgaver til lærlingene de kan jobbe med.

Vi i jobber for at vi raskest mulig skal gå tilbake til normale forhold, både for bedriftene og lærlingene. Ha tålmodighet og vær rause med hverandre i tiden fremover.

Magne Flesjø

Daglig leder

45393305