Privatist eller mangler fag?

Nå er det mulig å melde seg opp til manglende fag

Frem til 1. februar kan du melde deg opp hvis du mangler fag, eller har stryk fra skolen. Det kan også gjelde deg som ønsker å ta et fag- eller svennebrev som privatist. Eksamensperioden er tidlig i juni 2020.

Er du lærling i dag, men har stryk i fag fra skolen må disse være bestått før du kan ha fagprøven og/eller motta fagbrevet. Vi kan ofte bistå med lesestoff, eksempler på eksamener m.m. Dette kan også gjelde deg som har arbeidserfaring, men mangler fagbrev. Meld deg opp til eksamen innen 1. februar hos www.privatistweb.no. Les også denne artikkelen om privatister.

Grip muligheten nå, neste sjanse for påmelding til eksamen er til høsten.