Slik lykkes du med lærlingen

Lærlinger er som regel unge mennesker med lite eller ingen arbeidserfaring. Læretiden er ofte den første ordentlige jobben de har, det kan være lett for oss eldre å glemme dette.

Lærlinger er som regel unge mennesker med lite eller ingen arbeidserfaring. Læretiden er ofte den første ordentlige jobben de har, det kan være lett for oss eldre å glemme dette. Samtidig er de både elever og arbeidstakere på en gang. Hvordan bør man gå frem for å lykkes med dem?

Daglig leder ved Lærlingekompaniet Øst, Magne Flesjø, har noen klare råd å komme med.

- Det viktigste man gjør fra bedriftens ståsted er å ta lærlingen på alvor, og ha tydelige forventninger, sier Flesjø.

Gjør lærlingen trygg

Alle vil bli sett på arbeidsplassen, også lærlingen. Ønsk lærlingen velkommen på sin første dag. Presenter lærlingen til de viktigste personene i bedriften. Gjør det også tydelig for de ansatte i bedriftene at dette er en lærling, og at bedriften har et felles ansvar for han eller henne.

Omvisning på arbeidsplassen

Ta med lærlingen på en rundtur i hele bedriften. Vis han eller henne viktige plasser som:

  • Garderobe, toalett

  • Spiseplass, evt kantine og pauserom.

  • Arbeidsplassen til lærlingen

  • Eventuelt arbeidstøy

Orientering om arbeidsplassen

Bruk litt tid på å fortelle om bedriften. Sett også krav til at lærlingen selv leser om bedriftens historie og plassering i markedet/bransjen. Det er også fint om lærlingen blir presentert et organisasjonskart.

Gå gjennom lærlingens rettigheter og plikter

Som med alle nyansettelser trenger man å gå gjennom dette. Lærlinger har ofte lite eller ingen kunnskap til regler rundt lønn, arbeidstid, evt overtid, ferie, egenmelding og sykemelding.

Bli kjent med lærlingen

Lærlingene er like ulike som alle oss andre. Bygg tillit. Bygg oppunder lærlingens sterke sider. Med god kommunikasjon kan dere avdekke og løse evt. utfordringer før de oppstår.

Snakk om forventninger

Vær tydelig på hvilke forventninger du har til lærlingen. Dette kan gjelde presis oppmøte, god kommunikasjon, være oppsøkende etter kunnskap m.m. Husk at lærlingen også har egne forventninger. Hvilke ambisjoner og mål har lærlingen? 

Sett delmål og mål for opplæringen

Ved hjelp av opplæringsplan er det enkelt å sette felles mål for opplæringen. Læreplanen er tydeliggjort på vår digitale opplæringsbok, Kompetanseboka,  og dere ser hvilken sluttkompetanse lærlingen skal ha. Opplæringsarbeidet er i mange tilfeller små puslebiter av kunnskap som sakte settes sammen i en travel hverdag. Ofte er det enklere å sette delmål med noe lengre tidsfrist, enn kortere frister med intensiv opplæring. La lærlingen være med å planlegge opplæringen. 

Inkluder lærlingen

Siste tips er å inkludere lærlingen i teamet. En lærling som føler seg som en del av bedriften trives mye bedre. Ved høy trivsel lærer også lærlingen raskere og blir raskere med på verdiskapning for bedriften.

Lykke til med det viktige arbeidet!