YFF - Yrkesfaglig fordypning

Les mer om hvorfor denne ordningen finnes og hvordan du som bedrift gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver.

VG2 elever står på trappene for å bli mer kjent med arbeidslivet gjennom ordningen YFF (Yrkesfaglig fordypning). Selv kaller vi ofte ordningen for et langt jobbintervju. Her kan du lese mer om hvorfor denne ordningen finnes og hvordan du som bedrift gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver.

Registrer dine ønsker for utplasseringselev(er) her

Først litt om YFF
  • "Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

  • Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet."

Kilde: Læreplanverket

Elev + bedrift = sant?

Statistikken hos Lærlingekompaniet Øst viser at flertallet av de som blir lærling har vært i bedriften gjennom YFF. Denne ordningen er meget god for å matche elev og bedrift. Når vi snakker med elevene så viser det seg at noen bedrifter er mer populære enn andre.

Ved å gi eleven en realistisk og meningsfull jobb, blir utbyttet for begge parter mye større. Eleven tar også med seg sine lovord om bedriften hjem til klassen og ryktet sprer seg fort om en seriøs og morsom lærebedrift. I motsatt tilfelle blir bedriften i noen grad unngått fordi "man har hørt" om andre som mistrivdes der.

Elevene er som oss andre. Vi vil bli sett og ønsket velkommen på arbeidsplassen.

Lønnsomt å være lærebedrift!

Næringslivet sier ofte at det er dyrt å ansette feil. Derfor tør vi å påstå at dere vil tjene på å ta inn elever i YFF-faget. Dette er fordi dere får muligheten til å bli godt kjent over tid og ser utholdenhet på både sosiale- og yrkesfaglige ferdigheter.

De aller fleste bedrifter er positive til å ta imot elevene og det er skoleverket glad for. Med en god mottagelse og en plan for arbeidsoppgaver i perioden får dere et rykte som en populær lærebedrift - og kan få flere gode lærlingsøknader!

YFF-utplassering er den beste måten å vise frem egen arbeidsplass, og bli kjent med en ny potensiell yrkesutøver!

Registrer dine ønsker for utplasseringselev(er) her