Slik
fungerer
det

Rekruttering

Få oversikt over ledige læreplasser og våre medlemsbedrifter.

Organisering

Send inn din søknad om læreplass.

Veiledning

Ta steget ut i arbeidslivet!

I samarbeid med medlemsbedriftene skaper vi ambassadører, yrkesstolthet og arbeidsglede.

Hvorfor bli Lærling?

Teoretiske studier passer ikke like godt for alle. Mange ønsker heller å sette sine praktiske evner i bruk. Så for deg som er praktisk anlagt og ønsker en aktiv arbeidshverdag, kan yrkesfaglig utdanning være den rette veien å gå.