Fagbrev som voksen

Jobber du med yrkesfag i dag, men mangler fagbrev?

Mange har jobbet flere år i praktiske fag som ufaglærte. I år har det blitt enklere å formalisere kompetansen man har opparbeidet seg. Jobber du i dag i Østfold eller Follo er dette et par veier til fag- eller svennebrev for voksen:

1. Fagbrev på jobb

Har du mellom 1 og 3 års praksis i faget kan denne kontrakten være aktuell for deg. Med den nye ordningen kreves det nå kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb. Kandidaten får opplæring og veiledning i praksisperioden. Du må ta VG3 eksamen før du kan avlegge fagprøven.

Du kan etter søknad ha rettigheter til å få finansiert teoriforberedende kurs til Vg3 eksamen i regi av AOF Østfold.

2. Paksiskandidat:

Kan du dokumentere minimum 5 år (tilsvarende 100% stilling eller 8700 timer) relevant praksis i faget kan du ta fagbrev som praksiskandidat.  Muligheter for fullfinansiering av utdanningen ved minimum 4 år eller 7000 timer dokumentert relevant praksis i faget.

Det er inngått avtalen mellom Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og Østfold fylkeskommune (ØFK) om dekning av teoriforberedende kurs til Vg3 eksamen i lærefagene kokk og servitør for deltakere på kurs i regi av bl.a. AOF Østfold. Avtalen vil bli vurdert når det blir Viken fylkeskommune i 2020. Uansett hvilken mulighet du vurderer ber vi deg registrere din interesse til daglig leder Magne Flesjø ved Lærlingekompaniet Øst, e-post: magne@matfag.no.

Vi ønsker flere av bransjenes dyktige ansatte med fagbrev!