Om oss

Vi skal være en solid støttepartner i læretiden. Med stort hjerte i vårt arbeid skaper vi trygghet og engasjement for våre lærlinger og bedrifter.

Linn Kristiansen

Opplæringskonsulent servicefag

Magne Flesjø

Daglig leder

Monica Elvegaard

Opplæringskonsulent

Kart

Verdier

Kompetanse

vi skal være eksperter på fagopplæring og oppdaterte på bransjens behov. Vi er opptatt av å tilby moderne digitale løsninger for å kvalitetssikre og effektivisere opplæringsarbeidet.

Engasjement

vi er brennende opptatt av arbeidet vi gjør. Vi er der når du trenger oss, og sammen kan vi løse det umulige.

Tilpasning

hver bedrift og lærling er unik, og fortjener å bli behandlet deretter. Vi skal se den enkelte og hjelpe bedriftene med å jobbe ut i fra sitt og lærlingens utgangspunkt.

Det viktigste vi gjør er å skape trygghet hos våre medlemsbedrifter og lærlinger. En trygghet som skapes ved gjensidig tillit, tydelig kommunikasjon og felles mål. Våre medlemsbedrifter er trygge på at vi har kompetanse til å veilede de i opplæringsarbeidet.

Vårt
arbeid

Rekruttering

Rett lærling til rett bedrift. Lærlingekompaniet Øst er tilstede på viktige arenaer, og gjør medlemsbedriftene synlige og attraktive som lærebedrifter. Vi bistår med organisering av utplassering og i rekrutteringsprosessen. I et langsiktig perspektiv arbeider vi også for rekruttering til bransjens studieretninger.

Organisering

God opplæring forutsetter grundig tolkning av læreplanen. Våre digitale plattformer er tilpasset læreplanen og fagprøvens innhold. Dette bidrar til at bedriftene lettere kan implementere opplæringen i hverdagen. Med god kunnskap om fagopplæring tar vi alt administrativt arbeid i læreforholdet.

Veiledning

Lærlingekompaniet Øst sørger for at arbeidet er i henhold til Opplæringsloven og krav til fagopplæring. Vi er et serviceorgan som skal gi tilpasset veiledning og komme med gode løsninger. I fellesskap skal vi ha oversikt over opplæringens ståsted og sette mål for veien videre. Vi bistår i personalsaker ved behov.

I samarbeid med medlemsbedriftene skaper vi ambassadører, yrkesstolthet og arbeidsglede. Velkommen med på laget.

Kontakt oss for å bli lærebedrift.