Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver. Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • økonomi- og regnskapsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er fagarbeidet, kontorarbeider, kontormedarbeider, administrasjonsmedarbeider, sekretær, advokatsekretær, administrasjonssekretær med mer.

Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere ?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Viktige egenskaper

Som service- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Service- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig, og kunne arbeide selvstendig og systematisk.