IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen. De fleste arbeidsplasser trenger gode IT-løsninger. Det kan være alt fra trådløst nettverk, lagringstjenester, adgang- og innloggingsløsninger, nettverksservere og programvarer. Det er IT-driftsteknikeren som setter opp, og drifter systemet for arbeidsplassen. De sørger for at systemene fungerer, retter opp feil, og gir opplæring i hvordan man bruker det. De skal også sørge for at systemet er sikkert og at utenforstående ikke får tak i sensitiv informasjon. IT-driftsteknikeren skal også kunne kjøpe inn og hente inn IT-utstyr som trengs.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk)
  • hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer
  • installere og vedlikeholde forskjellige programvarer
  • hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene
  • dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor jobber ?

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en it-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift.

Viktige egenskaper

Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må være interessert i teknologi og nysgjerrig. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.