Lærlingekompaniet Øst informerer

Synlighet og yrkesfag i fremtiden

Som opplæringskontor har vi et ansvar. For lærlingene vi jobber med og for å serve våre dyktige medlemsbedrifter på et individuelt nivå. Bransjen og opplæringskontor må stå samlet og tenke fremover for dekke behovet for faglært arbeidskraft i fremtiden. Det er naturlig at opplæringskontoret står i spissen for denne jobben. Mye handler om synlighet!

Vedtektene til Lærlingekompaniet Øst er tydelige:

Opplæringskontorets formål er å planlegge, koordinere og gjennomføre fagopplæring i samsvar med Lov om fagopplæring i arbeidslivet innen Service, Hotell- og Restaurantbransjen.

Dette skal medvirke til:

  • Å øke bedriftenes tilgang på faglært arbeidskraft

  • Å bedre utdanningstilbudet for arbeidssøkende ungdom, ved å utnytte bransjens utdanningskapasitet.

  • Å øke fagenes kompetanse og renommé

Noen lærefag har hatt en nedgang i søkere over flere år. Vi må stadig kjempe hardere for å få tak i de mest ambisiøse og motiverte lærlingene. Samtidig ønsker skolene tydelig tilbakemelding på hvilke krav næringslivet har til sine lærlinger. Opplæringskontoret skal i fremtiden ta større grep om dette. Vi må bli flinke til å ta med oss bedriftenes tanker, kritikk og ros inn til skolen og visa versa.

Vi starter opp igjen med nyhetsbrev som skal sørge for en større informasjonsflyt mellom skole, lærebedrift og opplæringskontor. Det skal bli økt fokus på den faglige lederen i bedriften og vi skal være mer synlige i utdanningsmodellen og opplæringsarbeidet.

Magne Flesjø, daglig leder ved Lærlingekompaniet Øst