Du kan ha rett på stipend eller lån i læretiden

Lånekassen

Du som lærling kan ha rett på stipend eller lån fra Lånekassen. Ofte har din lønn noe å si for om du har rett eller ikke.

Bortebostipend, inntil 5848kr/mnd

  • Du må bo borte fra foreldre
  • Reiseavstand er over 40 km
  • eller du har lang reisevei mellom bedrift og hjemmet (over 3 timer)
  • eller det er andre årsaker (f.eks personlige forhold i hjemmet eller sykdom/funksjonshemning)
  • Du må ha ungdomsrett

Lærling med barn kan ha rett på eget stipend

Du må ha en godkjent lærekontrakt før du kan søke, så det er viktig å signere denne så snart du får beskjed om dette. Vanligvis får du signeringsforespørsel per sms.

Les mer om Lånekassa og søk her