Er du en av mange som har erfaring fra faget, men ikke fagbrev? Vi kan hjelpe deg til du har et fag- eller svennebrev i hånda.

Det er i hovedsak to ulike tilbud for deg som ønsker formalisere arbeidserfaringen din, den ene gjennom ordningen Fagbrev på jobb, den andre gjennom Praksiskandidatordningen

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold i minimum 50 prosent stilling. Arbeidsforholdet må ha en varighet tilsvarende kontraktstiden. Fylkeskommunen tilbyr fagbrev på jobb-kontrakt til kvalifiserte søkere med relevant praksis i henhold til læreplanen i faget. Du må ha opparbeidet praksis i minimum ett år og maksimum tre år. Opparbeidet praksis gir fratrekk for læretiden som er totalt fire år. Minimum kontraktstid er ett år.

Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Hvis du ønsker å bli kandidat for fagbrev på jobb, må du først snakke med arbeidsgiveren din. Lærebedrifter som skal gi opplæring til kandidater for fagbrev på jobb får basistilskudd II. Tilskuddet til den enkelte bedrift skal fastsettes forholdsmessig ut ifra hvor mye opplæring bedriften har ansvar for.

Lærlingekompaniet Øst veileder deg og medlemsbedriften frem mot fag- eller svenneprøven. For å kunne melde deg opp til fag- eller svenneprøven må du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget ditt. Denne eksamenen tar du som privatist. Lærlingekompaniet Øst kan hjelpe til med å fremskaffe eksempler på tidligere eksamener.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for deg som har minst fem års praksis i lærefaget og ønsker å avlegge fag- eller svenneprøve. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget. For at fylkeskommunen skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine. Denne ordningen har ingen læretid, kun skriftlig eksamen i faget og fag- eller svenneprøve.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet at du har fem års praksis i faget og bestått obligatorisk skriftlig eksamen i faget. Det er læreplanen i lærefaget Vg3 som er pensum for både den teoretiske og den praktiske prøven. Lærlingekompaniet Øst kan hjelpe til med å fremskaffe eksempler på tidligere eksamener.

Kan du være interessert i å ta fagbrev som voksen: send oss en e-post på post@servicefag.no så hjelper vi deg videre!

For påmelding til privatisteksamen bruk denne lenken: InSchool Privatist (visma.no)

Informasjon hentet fra www.ofk.no