Ved å ta inn lærling innen IT-drift eller IT-utvikling investerer bedriften i fremtidig arbeidskraft.

Lærlingordningen gir en unik mulighet for din bedrift til å forme og utvikle fremtidige talenter innenfor bransjen, som sikrer at bedriften har tilgang til kvalifiserte og kompetente ansatte.‍

Vi har siden 1993 jobbet med lærlinger og fagopplæring i Østfold og Akershus. Med Lærlingekompaniet Øst i ryggen hjelper vi til med godkjenning av dere som lærebedrift, rekruttering av lærlinger, oppfølging og kurs.

Vi ønsker at det skal være enkelt å ha lærling. Dere som lærebedrift mottar opplæringstilskudd for å ha lærling og vi fakturer ikke for våre tjenester. En lærling har ca 50% lønn av en nyutdannet fagarbeider.

Ta kontakt om dere vurderer en lærling eller to!

  • Faglig kompetanseoverføring
  • Rekruttering av fremtidige ansatte
  • Innovasjon og nytekning
  • Bidrag til samfunnet
  • Styrke Bransjen
  • Kostnadseffektivt
  • Vi er med hele veien!

Kontakt oss for mer informasjon