Fra 2024 vil Lærlingekompaniet Øst dele ut ekstramidler til gode prosjekter, kurs og kompetanseheving hos våre medlemsbedrifter. Ordinært tilskudd vil utbetales som vanlig og ikke berøres av denne ordningen.

Fra 2024 vil Lærlingekompaniet Øst dele ut ekstramidler til gode prosjekter, kurs og kompetanseheving hos våre medlemsbedrifter.

Ordinært tilskudd vil utbetales som vanlig og ikke berøres av denne ordningen.

Lærlinglegatet er søkbart for medlemsbedriftene til Lærlingekompaniet Øst som har minst én lærling eller lærekandidat på kontrakt.

Midlene fra stipendet skal utelukkende brukes til opplæring av lærlinger, til kompetanseheving av lærebedriftene eller tilsvarende prosjekter som skal styrke fagopplæringen.

Bedriftene kan søke om stipend ved å sende inn en søknad til opplæringskontorets styre innenfor angitt søknadsfrist. Det er fire søknadsfrister i løpet av året, én for hvert kvartal. 1. januar, 1. mars, 1.juni og 1. september.

Søknaden skal tydelig spesifisere formålet med midlene og hvordan de vil bli brukt til opplæring av lærlingene.

Opplæringskontorets styre vurderer søknadene basert på: tydelighet i søknaden, relevansen av opplæringsformålet, bedriftens engasjement og planer for opplæringen.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.