Lærlingekompaniet Øst kan også være behjelpelig med å sette deg i kontakt med PPT for lærlinger - dette er gratis.

Her finner du oversikten ut fra kommuner

Fredrikstad
Rask psykisk helsehjelp
Helsestasjon for ungdom

Frogn
Helsestasjon for ungdom

Halden
Hjelpetilbud for barn, unge og deres familier
Psykisk helse og pakkeforløp for barn og unge

Hvaler
Helsestasjon for ungdom

Indre Østfold
Helsestasjon for ungdom (HFU)
Marker
Psykisk helse, rus barn og unge

Moss
Helsestasjon for ungdom
Rask psykisk helsehjelp
Psykisk helse - Hovedportal

Nordre Follo
Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune

Råde
Helsestasjon for ungdom (Fredrikstad)
Helsestasjon for ungdom (Moss)
Psykisk helse og rus tjenesten

Sarpsborg
Helsestasjon for ungdom

Skiptvet
Helsestasjon for ungdom 13-23 år - Skiptvet kommune

Vestby
Helsestasjon for ungdom - HFU
Ungdomslosen
Psykisk helsetjeneste

Våler
Familiens Hus
Helsestasjon for ungdom
Ungdomskontakt

Ås
Helsestasjon for ungdom og studenter

Psykisk helse

Andre nyttige lenker

Psykiske lidelser - helsenorge.no

Psykisk helse og følelser — Ung.no

NFKT - Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Mental Helse Ungdom

Kors På Halsen - Temasider (rodekors.no)

Forside - sidetmedord.no