Utplassering av denne høstens elever er godt i gang – hvordan skal din bedrift ta imot en elev? Vi gir deg gode tips på veien for et vellykket samarbeid.

Oppstartsamtale

Et av målene med YFF - Yrkesfaglig fordypning er å gi elevene en realistiske arbeidssituasjon. Sett av tid til en god oppstartssamtale hvor man går igjennom hva bedriften forventer og hvilke mål som eleven har. Bli enig om en fast oppmøte- og arbeidstid. Å bli enige om dette er et godt utgangspunkt for å slippe konflikt senere. Ha realistiske mål, og snakk med skolen om hva som står i læreplanen.

Mentor - fast kontaktperson

God veiledning og trygghet er viktig for en eleven. Finn en nøkkelperson som innehar samme rolle som eleven, slik at eleven føler seg trygg på hvem hun/han kan spørre hvis det dukker opp spørsmål. Det er ikke bare de faglige spørsmålene en mentor kan være til nytte, men også når det gjelder inkludering i det sosiale på arbeidsplassen. Når spiser dere lunsj? Er det andre aktiviteter som eleven kan inkluderes i?

Oppfølging

God dialog og oppfølging underveis er nøkkelen for å lykkes. Sett opp statusmøter med eleven. Hvilke mål er oppnådd, er det noe som mangler for at arbeidshverdagen og samarbeidet skal lykkes? Hvis man setter opp månedlige statusmøter så er det lettere å oppdage og løse eventuelle verkebyller underveis.

Omdømme - bli en populær lærebedrift

Å være lærebedrift for Yrkesfaglig fordypning (YFF) er en vinn vinn situasjon! Det gir merverdi til din bedrift. Fornøyd bedrift + fornøyd elev = godt omdømme på skolen og flere søknader fra potensielle lærlinger

God dialog, planlegging, gjensidig respekt og realistiske mål er nøkkelen til suksess.