Salgsfaget

En døråpner til egen bedrift

Ole Henrik, som er i videoen, har gått fra elev, til lærling og nå til slutt kjøpmann på egen REMA 1000 butikk. Han er et godt eksempel på en som har "gått stigen" og satt seg mål gjennom utdanningsperioden. Han har tatt fagbrev i salgsfaget.

I følge læreplanen skal man da inneha kunnskaper om bedriftskunnskap og gjeldene lovverk, produktkunnskap, omløpshastighet, kalkulasjon, HMS, markedsføring og lønnsomhet. Dette innebærer at de kan drive sin egen butikk. Å yte service og det å «sitte i kassen» er viktig, men bare en brøkdel av fagbrevet. Gjennomføringen av selve fagprøven går over 5 arbeidsdager og den er både teoretisk og praktisk, med en prøvenemd på 2 faglærte som sensorer. Fagbrev er et kvalitetetsbevis! 76 elever søker i disse dager læreplass i salgsfaget i Østfoldregionen. Bedrifter som kan ha lærlinger er ofte innenfor dagligvare, klær, kosmetikk og medisin, byggevarer, møbler og elektriske husholdningsprodukter samt oppsøkende salg. Kan du være interessert i en lærling i din bedrift så ta gjerne kontakt.

  • Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. Som lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra begynnerlønnen hos en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. 

  • Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

  • Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven

For de som er praktisk anlagt og ønsker en aktiv arbeidshverdag, kan et yrkesfaglig utdanningsprogram være den rette veien å gå. Da er studiene i hovedsak basert på praktisk arbeid og utførelse, og mindre teori sammenlignet med studiespesialiserende retninger.

Unge yrkesaktive med fagkompetanse er attraktive hos arbeidsgivere. Ifølge tall fra SSB kan Norge i 2035 komme til å mangle 90.000 fagarbeidere. Det er derfor svært stort behov for denne typen kompetanse, både nå og fremover. Dette betyr at en yrkesfaglig studieretning gir svært gode jobbmuligheter på sikt.

Fagbrevet er starten på en "god sirkel". Ved å ta fagbrev tilegner man seg en grad av faglig kvalitet som naturlig nok vil gi økt grad av yrkesstolthet. Har man yrkesstolthet i de arbeidsoppgavene man utfører vil det med stor sannsynlighet gi en grad av yrkesglede. Om man innehar yrkesglede i sin stilling, og utfører sine arbeidsoppgaver med stolthet, vil man være en god ambassadør for faget og arbeidsgiveren, noe som vil føre til økt status for arbeidsgiveren, faget og yrkesutøveren.

Fagbrevet styrker bransjen og skaper framtidens fagarbeidere.

Vil du søke læreplass? Søk her!

Vil du bli lærebedrift eller snakke om muligheten til å ha lærling, kontakt oss!

Les mer om vårt arbeid her