Gjennomføring av fagprøver

Vi får mange henvendelser vedrørende gjennomføring av fagprøver nå i disse uvanlige tider. Flere lærlinger er permitterte, og flere bedrifter har stengt eller endrede åpningstider.

Det er gledelige nyheter fra Viken fylkeskommune at vi nå kan gjennomføre fag-, kompetanse- og svenneprøver med alternative prøveformer i våre fag. Det er imidlertid noen restriksjoner vi må følge;

  • Som ellers i hverdagen nå, må vi følge retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Dette betyr at vi kan maks være 5 personer som møtes og det er strengere renholdskrav.

  • I tillegg må forskriften til Opplæringsloven som regulerer rammene for de enkelte fag-/svenneprøvene overholdes.

  • På grunn av omstendighetene kan prøvenemndene se bort fra kravet om fysiske møter med kandidatene ved prøvestart og prøveslutt. Disse møtene gjennomføres i disse dager digitalt ved bruk av ulike og tilgjengelige kommunikasjonsplattformer.

Dette betyr at Lærlingekompaniet Øst lager et forslag til risikovurdering, som hver enkelt bedrift skreddersyr til sitt. Dette gjelder alle lærefag med unntak av kokkefag, som gjennomføres på godkjent prøvestasjon. Dette skal være en beskrivelse av hvordan prøven er planlagt gjennomført og hvordan smittevernreglene ivaretas. Dette oversendes så til fag- og yrkesopplæringsseksjonen i Viken for godkjennelse, før nemda gjennomfører utlevering og vurdering av prøver.

Vi minner om at det jobbes med ulike bestemmelser sentralt og at Kunnskapsdepartementet kan gjøre flere midlertidige unntak i forskrift til opplæringsloven som følge av utbruddet av Covid-19. Det vil i tilfelle gjøre gjennomføring av fag-/svenneprøver enklere.

Til slutt vil vi si at det er bra for alle parter at din lærling kan gå opp til fagprøve som planlagt. Det viktigste er at fagprøven gjennomføres på en verdig måte og at lærlingen får vist fram faget den har lært.

Alle lærlinger og lærekandidater får direkte beskjed om fagprøvedato. Risikovurderingsskjema sendes faglig leder i forkant.

Lykke til med fagprøven!

Tekst 20.04.20 av Linn Kristiansen