Kartlegging av permitterte lærlinger

Restaurantbransjen rammes hardt av Covid-19 tiltak og lærlinger permitteres.

Denne uken ble det igjen tøft for restaurant- og utelivsbransjen, og flere bedrifter har nå valgt å stenge helt ned mens det er innført skjenkestopp. Det er veldig beklagelig for bransjen, og for lærlinger som nå blir rammet av en ny runde med strenge tiltak.  

Lærlingkompaniet Øst ber om at lærlinger som er permittert rapporteres inn, slik at vi kan fange opp elever som nå står uten arbeid. LKØ vil følge opp de lærlingene som er permittert og tilby alternativ opplæring.

LKØ er også pliktige til å rapportere tall videre til Viken Fylkeskommune.  

Vi vil gjerne takke våre lærebedrifter og elever for strålende innsats i 2021, det har vært et krevende år og mange har holdt ut i det lengste. Vi ser frem mot 2022 og videre samarbeid – sammen skal vi klare dette, hold ut!

Skjema: Kartlegging av permitterte lærlinger

Samme lenke er også sendt alle lærlinger innen kokk, servitør og resepsjon.