Vi vil bli lærling!

Mange ungdommer er på jakt etter læreplass! 1. mars er fristen for elever å søke læreplass til Viken. Pandemien har gjort det vanskelig å spå fremover, men mange bedrifter er positive til å ansette nye lærlinger til sommeren.

Lærlingekompaniet Øst er i kontakt med skolene om dagen for å kartlegge elever som vil bli lærling i de forskjellige fagene. Mange elever ønsker også utplassering i arbeidslivet, gjennom ordningen yrkesfaglig fordypning (YFF). Dette er en kjempemulighet til å bli kjent med eventuelle lærlinger.

Normalt starter en lærling mellom 1. juli og 15. august, men lærlingen kan i praksis starte når som helst så lenge skolen er fullført.

Som bedrift kan man melde inn sine behov på denne linken eller ta direkte kontakt!