17% vekst i lærlinger og lærekandidater

Etter en tøff tid med pandemi, er det gledelige tall for lærlinger, lærekandidater og bedrifter som trenger lærlinger.

17% vekst i lærlinger og lærekandidater

Etter et tøff periode med covid-19 og nedstengninger, skriker flere bransjer etter lærlinger og lærekandidater. Spesielt hos restaurantbransjen er det stor etterspørsel, og det finnes nå nesten ingen søkere igjen, de aller fleste har fått læreplass.

Det er gledelig med så stor økning i antall lærlinger og lærekandidater. Det viser at bransjen tar ansvar for behovet for faglært arbeidskraft. Vi har godt trykk på lærlinger i matfag og salg- og servicefagene, og det er gledelig at vi har hele 8 bakerlærlinger nå, sier en tydelig engasjert Magne Flesjø.

Travel høst

Ikke bare er det rekordmange lærlinger, men mange av årets fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver ble flyttet over sommeren pga smittevern og restriksjoner. Det er totalt 31 slike prøver denne høsten, sammen med oppstart av 43 nye lærlinger og lærekandidater.

Jeg digger at det er så høyt trykk om dagen, sier Magne Flesjø. Vi skulle såklart sett at de fleste fagprøvene kunne vært gjennomført som planlagt før sommeren, men vi tilpasser oss og sørger for at lærlingene og lærekandidatene får den oppfølgingen de trenger enten det er oppstart hos en bedrift eller forberedelse til fagprøve.

Magne - LKØ 02

Yrkesfag populært i videregående opplæring

Yrkesfag i Viken har generelt opplevd en økning i antall søkere dette året, som er svært gledelige tall for en engasjert yrkesfagmann som Magne Flesjø. Han er selv utdannet kokk og konditor, og har stor lidenskap for yrkesfagene.

Til tross for pandemi og nedstengninger vil det alltid være behov for de faglærte. Det er en trygg vei ut i arbeid, og man får raskt arbeidserfaringen via læretiden, sier han. 

Godt samarbeid med bedriftene

En god læretid hos bedrift, krever oppfølging og en plan. Det er denne oppfølgingen og planen Lærlingekompaniet Øst fasiliteter, og de har flere anerkjente bedrifter som har hatt lærlinger fra LKØ gjennom flere år med tett og godt samarbeid.

Vi er stolte av alle bedriftene som samarbeider med oss, og glade for at vi med årene har hatt et tett og godt samarbeid med store og små bedrifter, sier Magne Flesjø. Det er stor verdi for både lærling og bedrift at de unge kommer raskt ut i praksis, og mange av lærlingene blir tilbudt fast stilling etter endt læretid, legger han til.